အေၾကာင္းအရာ: 

အကယ္ဒမီ ႏြဲ႔ႏြဲ႔စန္း
အေတြ ့အၾကံဳေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးေပါ့ေလ ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ ဘ၀ေလးက ျဖတ္သန္းရတာ ေပ်ာ္စရာေပါ့ အဲ့ဒီထက္ နည္းနည္းေက်ာ္လာေတာ့ ျဖတ္သန္းရတာက တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္  ေပ်ာ္စရာေလးေတြထက္ စိတ္နဲ႔ဆံုးျဖတ္ျပီးေတာ့ ဒီအေပၚမွာ သြားတဲ့လမ္းေလးေပၚမွာ ျဖတ္သန္းရတာေတာ့ ႐ွိတာေပါ့ အဲ့ဒီကေန ဒီဘက္တက္လာေတာ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြက ေျပာလို႔ေကာင္းတာလဲ႐ွိတယ္ ေျပာလို႔မေကာင္းတာလဲ႐ွိတယ္....