အေၾကာင္းအရာ: 

သႏၱာစံအိမ္ေတာ္ထဲက တံခါးေတြကို ေသခ်ာလိုက္စစ္ ျပီးရင္နင့္မမေလးအခန္းထဲကိုမသြားနဲ႔ေနာ္ သူေဌးေလးက မမေလးကိုျပဳစုေပးေနတာ (ေဒၚျမသက္ေ၀)