အေၾကာင္းအရာ: 

"အေစာက နတ္သမီးေမေမခ်ီးက်ဴးတာကို လိုခ်င္တယ္ ...နတ္သမီးေမေမခ်ီးက်ဴးတာကို လိုခ်င္လို႔ခုလိုလုပ္ခဲ့တာပါဆို "(ေစာကလ်ာ)