အေၾကာင္းအရာ: 

နတ္သမီးေမေမလိမ္တယ္ ညာလည္းညာတယ္ နတ္သမီးေမေမေျပာေတာ့ ဒီနည္းလမ္းကိုအသံုးခ်လိုက္ရင္ သူဒီအိမ္ထဲက ထြက္သြားမွာဆို ( ေစာကလ်ာ )