အေၾကာင္းအရာ: 

သူေဌးေလးေျပာတဲ့ စကားကိုမၾကိဳက္ဘူးဆိုရင္ မၾကိဳက္ဘူးလို႔ျပန္ေျပာရဲရမယ္ ( ေဒၚျမသက္ေ၀ )