အေၾကာင္းအရာ: 

"ရုပ္ရွင္ကားေလး နာမည္က ရာဇ၀င္ရိုင္းသူမ်ား..ျမင္႔ျမတ္ရယ္၊ ပထရစ္ရွာရယ္ပါတယ္..ဒီကားေလးမွာ အစ္မက Positive Character..ဒီကားထဲမွာ ဦးမ်ိဳးက ျပီးခဲ႔တဲ႔ character နဲ႔ လံုး၀ကို ကြဲျပားျခားနားတဲ႔ character မ်ိဳးကို ေပးထားတယ္" (Seg C )