အေၾကာင္းအရာ: 

"ထိုင္းကို သြားမယ္ဆုိေတာ႔ ပိုက္ဆံလိုတာေပါ႔ ပိုက္ဆံရွာရတာေပါ႔ေလ..ေနာက္ဆံုး မရတဲ႔အဆံုးမွာ မၾကီးစန္းက သူ႔ရဲ႕ကားကိုေရာင္းတယ္ ျပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ႔္ကို ဘန္ေကာက္မွာ ေက်ာင္းထားေပးတာေပါ႔" Seg - 1