အေၾကာင္းအရာ: 

"တခ်ိဳ႔သူေတြရွိၾကတယ္ေပါ႔ေနာ္..အေပါစားေက်ာ္ၾကားမႈကို ရခ်င္တာလို႔ပဲ ျဖဴျဖဴကေခၚခ်င္တယ္..ငါကေတာ႔ cele တစ္ေယာက္ကိုေတာ႔ တိုက္ခိုက္လိုက္ရတယ္..FB မွာေတာ႔ျဖင္႔ သူ႔ကိုေျပာလိုက္ရတယ္ဟဲ႔ ဆိုျပီး ဒါေလးကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ႔ သူမ်ားလား" Seg-3