အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာျပည္မွာ တခ်ိဳ႔က ထင္ေနတာက ပိန္ရင္ ေမာ္ဒယ္လုပ္လို႔ရမယ္ ထင္ေနတဲ႔သူေတြရွိတယ္ ဒါေပမယ္႔ အဲဒါေတြက မွားတယ္.. Part 2