အေၾကာင္းအရာ: 

မ်ားေသာအားျဖင္႔ ဒီဇိုင္နာတစ္ေယာက္က စီးပြားေရး ဦးေႏွာက္ဆိုတာမရွိဘူး..သူတို႔ ဒီဇိုင္းဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အဲဒီစီးပြားေရး လူကပဲ ပိုက္ဆံရသြားတာပဲ..ဒီဇိုင္နာက သူ႔လစာေလးနဲ႔ပဲ လုပ္ေနရတယ္..ဆိုေတာ႔ စီးပြားေရး ဦးေႏွာက္ရွိဖို႔ဆိုတာ အရမ္းအေရးၾကီးတယ္... Seg 2