အေၾကာင္းအရာ: 

"မိန္းကေလးေတြကိုသိေစခ်င္တာက ဒါေတြကသဘာ၀လဲမဟုတ္ဘူး၊ျပဴျပင္ဖန္တီးထားတာ၊သမီးတို႔ရဲ႕ အလွဟာ တကယ့္သဘာ၀အလွေလးေတြ၊ဘုရားကေပးထားတဲ့အလွအစစ္ေတြပါ၊အဲဒါကသာ စစ္မွန္တဲ့အလွေတြပါ၊ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အတုဟာအစစ္နဲ႕  တူခ်င္တူပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္အတုဟာ ဘယ္ေတာ့မွအစစ္ျဖစ္မလာပါဘူး။" Part-3