အေၾကာင္းအရာ: 

သီခ်င္းဆိုတဲ့အခါမွာ အသံပိုင္းကို ပိုအေလးထားျပီး  fashion ပိုင္းကေတာ့ လိုက္တာကိုပဲ ၀တ္ဆင္ျဖစ္ပါတယ္။ " ခ်စ္လို ့ " ဆိုတဲ့ ေတးစီးရီးက
 အလံျဖ ူျပျပီးလာတာမို ့သူမလိုခ်င္တာက ေမတၱာတစ္ခုပါ..သူမ၏ေမတၱာကို ပရိသတ္ဆီက ေမတၱာနဲ ့ပဲ ေပါင္းစပ္ခ်င္ပါတယ္..   Seg - 3