ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ ျပႆနာအေၾကာင္းအရာေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရးရာ အျဖာျဖာတို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးေနတဲ႔ Global Panorama အစီအစဥ္ေလးကို အပတ္စဥ္ တနလၤာ၊ အဂၤါေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ ၃း၃၀၊ ည ၁၀း၁၀ မ်ားတြင္ ထုတ္လႊင္႔တင္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္...