ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္တဲ့ (၅)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႕ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ျမိဳ႕နယ္၊ သေရေခတၱရာယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမထဲက ကုန္းရိုးရြာမွာ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ခဲ့တဲ့ သေရေခတၱရာျမိဳ႕၊ ကုန္းရိုးရြာက ကေလးေတြ သက္ေတာင့္သက္သာ စာသင္ၾကားႏုိင္ဖို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေကာင္စစ္ဝန္ မစၥတာ နိရွိမူရာ တိုရွိအိုတို႕မိသားစုက ေက်ာင္းေဆာင္သစ္နဲ႕အတူ ေရသန္႕စက္ေတြ၊ စက္ေရတြင္းေတြ တူးေဖာ္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္က အရင္ကတည္းက သေရေခတၱရာ ျမိဳ႕ျပကို လွဴဒါန္းတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယခုေက်ာင္းေဆာင္သစ္လွဴဒါန္းမႈက ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္တဲ့ (၅)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ လွဴဒါန္းတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ယခုလွဴဒါန္းမႈအတြက္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕နဲ႕ ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း ပါဝင္ကူညီခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဘာသာျပန္- ေက်ာင္းလွဴရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီေဒသရဲ႕ ပညာေရးလိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာကို ကူညီေပးခ်င္လို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာက တမူထူးျခားပါတယ္။ ဒီက ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦေတြကို ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ယူနက္စကိုက သတ္မွတ္တာလည္း ငါးႏွစ္ျပည့္ျပီလို႕သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘက္က လူေတြ အၾကံေပးလို႕လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕မိသားစု ေက်ာင္းအလွဴကို ပထမဆံုးလွဴျဖစ္တာပါ။ ကုန္းရိုးရြာ မူလြန္ေက်ာင္းမွာ ကုန္းရိုးရြာနဲ႕ တြင္းျဗဲရြာက ကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားေနၾကတာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းရဲ႕ သက္တမ္းက ႏွစ္ (၇၀) ေက်ာ္ေနျပီလို႕သိရပါတယ္။ အရင္ကတည္းက ေက်ာင္းေဆာင္နဲ႕ ကေလးဦးေရ မမ်ွတာေၾကာင့္  ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း စာသင္ခဲ့ရျပီး ယခုလိုစာသင္ေဆာင္အသစ္ကို လွဴဒါန္းခဲ့တာေၾကာင့္ ကေလးေတြအတြက္ ဝမ္းသာမိတယ္လို႕ ေဒသခံတစ္ဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။ စာသင္ေဆာင္အသစ္နဲ႕အတူ ေရသန္႕စက္ေတြကို လွဴဒါန္းခဲ့တာက ေက်ာင္းနဲ႕အနီးနားရြာေတြက ေသာက္ေရသန္႕ေသာက္ဖို႕ ရည္ရြယ္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး က်ပ္သိန္း ငါးရာေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ သေရေခတၱရာေဒသမွာ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ျပီးကတည္းက ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈု ျမင့္တက္ခဲ့ေပမယ့္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လိုအပ္လ်က္ရွိေနပါေသးတယ္။

 

 

Related News