ျပည္တြင္းေရႊေစ်းျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေရႊတံုး၊ ေရႊခဲ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသူနည္းပါးလာတယ္လုိ႔ေရႊဘံုသာလမ္းက ေရႊဆိုင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။ကမာၻေရႊေစ်းမတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာေရႊေစ်းဟာ တရိပ္ရိပ္ၿမင့္တက္ေနၿပီး  ေနာက္ပိုင္းမွာေရႊအတံုးအခဲ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသူနည္းပါးလာကာ ဒီဇိုင္းဆန္းလက္၀တ္ရတနာေတြကိုပန္းထိမ္လာအပ္ၿပီး ျပဳလုပ္လာတာေတြမ်ားလာတယ္လို႔သိပါတယ္။ သႀကန္ကာလအၿပီး က ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ဆယ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္သာရွိၿပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္ အထိတရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုျပည္တြင္းေရႊေစ်းျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေရႊ၀ယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ တစ္ပဲသား၊ (၅)မူးသားေရႊထည္ ပစၥည္းေတြကိုသာ၀ယ္ယူၾကၿပီး ယခင္လိုေရႊအတံုးအခဲ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသူေတြ နည္းပါးလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းေရႊေစ်း တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာရတာက ကမာၻ႔ ေရႊေစ်းလည္းတက္လာသလို ျပည္တြင္းေဒၚလာေစ်းကလည္းတစ္ေဒၚလာကို ေငြ (၁၅၃၂)က်ပ္ထိ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းတက္လာရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ မနွစ္က (၂၀၁၈) တုန္းကေတာ့ သႀကၤန္ကာလအၿပီး ေမလပိုင္းမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းေနေပမယ့္ ယခု (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာေတာ့ သႀကၤန္ကာလၿပီးကတည္းကအေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေမလ(၂၈)ရက္အတြက္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္ရွိၿပီး (၁၅)ပဲရည္တစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္ ကိုးသိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္ေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။

 

 

Related News