ဗိုလ္တေထာင္ က်ိဳက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈအတြက္ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းမႈနဲ႔ အေနကဇာတင္ အခမ္းအနားကို ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားေပမယ့္ ေမလ(၂၅)ရက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္တာက ကဆုန္လ ျပည့္ေန႔မွာ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္သြားမွာေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႔ေျပာင္းတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရႊစင္ေရႊျပားမ်ားကို ေစတီေတာ္ရဲ႕ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္နဲ႔ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ေတြမွာ ကပ္လွဴပူေဇာ္တာျဖစ္ၿပီး က်န္အပိုင္းေတြကိုေတာ့ မ်က္ပါးေရႊကပ္လွဴပူေဇာ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။မ်က္ပါးေရႊကပ္လွဴမႈက ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေရႊစင္ေရႊျပားကပ္လွဴမႈကေတာ့ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ရဲ႕ ရင္စည္း ၊ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ေအာက္ပိုင္းသာကပ္လွဴဖို႔က်န္ရွိေတာ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ကပ္လွဴဖို႔က်န္ရွိေနတဲ့ အပိုင္းေတြက (၉)လက္မပတ္လည္ တစ္က်ပ္သား ေရႊစင္ေရႊျပားမ်ားနဲ႔ (၁၁)လက္မပတ္လည္  (၃)က်ပ္သား ေရႊစင္ေရႊျပားမ်ားကိုကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ပ္ေရ (၇၀)သာကပ္လွဴဖို႔က်န္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။


ကဆုန္လျပည့္ေန႔မတုိင္မီမွာ ေရႊစင္ေရႊျပားကပ္လွဴမႈကို အျပီးသတ္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ရက္ေတြမွာေတာ့ ျငမ္းေစတီကို ျဖဳတ္ယူသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းမႈနဲ႔ အေနကဇာတင္အခမ္္းအနားမွာ ေရႊစင္ေရႊျပားသကၤန္းအလွဴရွင္မ်ား အားလံုး တက္ေရာက္ကာ ေရစက္ခ်လွဴ ဒါန္းႏိုင္ဖုိ႔ကိုလည္း စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္က်ိဳက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ကို ေရႊသကၤန္းအသစ္ျပန္လည္ကပ္လွဴမႈအတြက္ကိုေတာ့ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းထိ ထားရွိႏုိင္မွာလို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News