လက္ေတြ႕က်တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈက ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ႏ်ဴ ကလီးယားကင္းစင္ေရးျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ေမ(၁၃)ရက္မွာ ေျပာပါတယ္။ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ လက္ေတြ႕က်တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈက အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀မ္ယီကေမလ(၁၃)ရက္ကေျပာပါတယ္။ အခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဟႏြိဳင္းမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အေမ ရိကန္သမၼတနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္တို႔ရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားအေရးေဆြးေႏြးမႈကၿပီးကတည္းက ႏ်ဴကလီးယားအေရးရပ္ တန္႔ခဲ့တယ္လို႔ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဆာေဂး လာေရာ့ဗ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ၀မ္ကေျပာပါတယ္။ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရးဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးကလက္ခံတဲ့လက္ေတြ႔က်တဲ့လမ္းျပေျမပံုမ႐ွိတာေၾကာင့္လို႔လည္း ၀မ္ကေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္က စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္တို႔ရဲ႕ေၾကညာခ်က္မွာ ကို ရီးယားကြ်န္းဆြယ္ႏ်ဴကလီးယားအၿပီးသတ္ဖ်က္သိမ္းေရးကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့႐ွင္းလင္းတဲ့ကတိက၀တ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္း ကလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား လံုၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ ေရ႐ွည္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္သြားမယ္လို႔လည္း ၀မ္က ေျပာပါတယ္။

 

Related News