ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈေတြေအာက္မွာ႐ုန္းကန္ေနရေပမဲ့  ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကေတာ့မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူေတြကိုဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကရာကက္စ္ရဲ႕ ဗဟိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းခ႐ိုင္မွာ အထပ္အမ်ားႀကီးပါတဲ့ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအံုေတြ႐ွိေနပါတယ္။ ႐ံုးအေဆာက္အအံု ေတြ၊ ေစ်း၀ယ္ကုန္တိုက္ႀကီးေတြ၊ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းေတြပါ၀င္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ဆဲ စီမံကိန္းအနည္းဆံုး(၇၀)ေလာက္႐ွိပါတယ္။ အိမ္ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ အလုပ္သမားကုန္က်စရိတ္ေတြနည္းေနတာက ႏုိင္ငံျခားသားေတြအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုကို အဓိကဆြဲေဆာင္ေနတာပါ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ စီးပြားေရးျပန္ေကာင္းမြန္လာမယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႔ အလားအလာ႐ွိတယ္ လို႔ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားမွာ အိမ္ေစ်းႏႈန္းေတြကသိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့သလို ၿပီးခဲ့တဲ့ (၅)ႏွစ္ (၆)ႏွစ္ေလာက္ကဆိုရင္ အိမ္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး  (၁)စတုရန္းမီတာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၀၀၀)ကေန (၄၀၀၀)အထိ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ လက္႐ွိေစ်းနႈန္းကအနည္းဆံုး(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းေနေပမဲ့ ဗင္နီဇြဲလားမွာ အနာဂတ္စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာလိမ့္မယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ယံုၾကည္ေနတယ္ဆိုၿပီး အိမ္ၿခံေျမကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကားလို႔စ္ ရန္ခ်ယ္လ္ကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္သူ႔ဆီမွာလာ၀ယ္တဲ့ ၀ယ္သူ(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏိုင္ငံျခားသားေတြျဖစ္တယ္လို႔ လည္းေျပာ ပါတယ္။

 

Related News