ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း (၁၄၀)ဝန္းက်င္အတြက္ စာအုပ္ေပါင္း(၆၀၀၀)ေက်ာ္ကို  ေမလ(၁၀) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာမွာ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း (၁၄၀) ဝန္းက်င္အတြက္ အေမရိကန္သံရံုးနဲ႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စာအုပ္ေပါင္း (၆၀၀၀)ေက်ာ္ လွဴဒါန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္သံရံုးနဲ႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ဟာ တကၠသိုလ္ေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရေက်ာင္းေတြ၊ အစိုးရေအဂ်င္စီစာၾကည့္တိုက္ေတြ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ စာအုပ္လွဴဒါန္းလာတာ(၁၂)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလိုလွဴဒါန္းတာဟာ အသိပညာျပည့္ဝတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လုပ္သားအင္အားတစ္စုကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ အသိပညာနဲ႔ စြမ္းရည္အတြက္ ျပည္သူလူထုကို ပညာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြ ရရွိေစဖို႔၊ ေခတ္မီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး လွဴဒါန္းတာျဖစ္တယ္လို႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္လွဴဒါန္းပြဲမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝထားတဲ့ ေဆးပညာဆိုင္ရာစာအုပ္၊ IT နည္းပညာစာအုပ္၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ လူမႈေရးသိပၸံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမင့္စာအုပ္ေတြနဲ႔ ကေလးစာအုပ္ေတြ အပါအဝင္ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံု၊ စာအုပ္မ်ိဳးစံုလွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္ေတြနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလွဴဒါန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အရည္အေသြးျမင့္ စာအုပ္ေတြ လွဴဒါန္းေပးတဲ့အတြက္ တကၠသိုလ္ရွိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ပညာေရးက႑တိုးတက္ေရးအတြက္ ေလ့လာရာမွာ အေထာက္အကူရရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ မံုရြာတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသက္ႏိုင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္သံရံုးနဲ႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း(၁၃၁)ခုအတြက္ စာအုပ္ေပါင္း (၉၀၀၀)ေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News