အုိင္ဗရီကို႔စ္နုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ကိစၥအေပၚသင္ခန္းစာယူျပီး ဆန္စပါးေတြကုိ ေရရွည္ေအာင္ျမင္စြာ တင္ပုိ႔ နုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဧျပီလ၂၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားမွာ ခုိင္မာသည့္ ေစ်းကြက္တည္ ေဆာက္နုိင္ေရးနွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီတဲ့ ဆန္မ်ား တင္ပုိ႔နုိင္ေရးညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ျပီးခဲ႔တဲ႔ ရက္ပုိင္းက အုိင္ဗရီကို႔စ္နုိင္ငံမွာ ျမန္မာနုိင္ငံက ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁၈၀၀၀)ကုိ စားသုံရန္မသင့္ဟု ဆုိကာဖ်က္ဆီးခံခဲ႔ရတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ အဆုိပါ ကိစၥကုိ စနစ္တက်သင္ခန္းစာယူျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အပုိင္းေတြ ကုိ ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရမယ္လုိိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။

အဆုိ္ပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆန္သေဘာၤတင္ပုိ႔မႈကိစၥေတြ၊ သေဘာၤတင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းကိစၥေတြ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ သုိေလွာင္ျခင္းကိစၥေတြအေပၚ တက္ေရာက္လာတဲ႔ ျပည္ပကုိ ဆန္တင္ပုိ႔ေနတဲ႔ကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္ပကုိ ကုန္စည္အမယ္မ်ားတင္ပုိ႔ရာတြင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည္႔ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းတို႔က ေဆြးေႏြးျပီး  သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနေတြကျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္းဆန္တန္ခ်ိန္ (၃.၆)သန္းတင္ပုိ႔ နုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ယခုနွစ္မွာေတာ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ (၄)သန္းအထိတင္ပုိ႔ နုိင္ေအာင္ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံကထြက္ရွိတဲ႔ ဆန္ေတြကုိ နုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားမွာ ခုိင္မာတဲ့  အေျခအေနထိေရာက္ ရွိေစေရးအတြက္ ဆန္တင္ပုိ႔ မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အလုံးစုံမူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာျပီလုိ႔ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ထြက္ရွိတဲ႔ဆန္ေတြကုိ တရုတ္နုိင္ငံကုိ အမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔ေနတာျဖစ္ျပီး ဒုတိယအေနနဲ႔ေတာ့ အာဖရိကႏိုင္ငံကို အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။    

 

 

Related News