ICT က႑တြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ (၂)ႏွစ္တာ သက္တမ္းရွိ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ဧၿပီလ(၂၂)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Huawei ရံုးခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္နဲ႕ Huawei တို႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ဖို႕နဲ႕ အိမ္တြင္းကြန္ရက္ လႊမ္းၿခံဳမႈ တိုးတက္လာေရး၊ FTTH စံခ်ိန္စံညႊန္းျမင့္မာလာေရးတို႕ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အခုေရးထိုးခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္တာ သက္တမ္းရွိ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္နဲ႕ Huawei တို႕က အစိုးရမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ နယ္ပယ္အတြင္းရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႕အတူ ပူးေပါင္းၿပီး အိမ္တြင္းကြန္ရက္မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းခ်ဳပ္နဲ႕ Huawei တို႕ပူးေပါင္းၿပီး Cloud၊e-learning ဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႕ အလုပ္သင္အစီအစဥ္ေတြအပါအ၀င္ အျခားသတ္မွတ္နယ္ပယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။Huawei အေနနဲ႕ ျပည္တြင္းမွာ အနာဂတ္ Digital ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပိုမိုအားျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္ ICT Talent Development  သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ကို ယခုႏွစ္ အစပိုင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ေရးထိုးခဲ့တဲ့ အျပင္ ICT က႑အတြက္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့မႈေတြကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News