(၂၀၁၂)ခုႏွစ္မွာထိုင္္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းယင္လပ္ ႐ွင္နာ၀ပ္ထရာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔ကေရစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔ ထိုင္းဘတ္ေငြဘီလီယံ(၃၅၀)ေခ်းဖို႔ အထူးအမိန္႔ထုတ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့စြပ္စြဲခ်က္ကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီလို႔ ထိုင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္(NACC)ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ စြပ္စြဲခ်က္ေတြမွာပါတဲ့ အတိုင္းယင္လပ္နဲ႔ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔က (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အပိုဒ္ခြဲ(၁၆၉)ကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာမ႐ွိဘူးလို႔ NACCအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ၀ိုရာ၀တ္ ဆက္ဘြန္က ေသာၾကာေန႔မွာေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၂)ရက္ေန႔စြဲတပ္ထားတဲ့ ထိုင္းဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာဥပေဒခံု႐ံုးရဲ႕အမိန္႔ကိုအေျခခံၿပီးNACCကဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈ႐ွိဖို႔နဲ႔ နိုင္ငံအဆင့္ေတြ႔ရႏိုင္တဲ့သဘာ၀ေဘးေတြကို ေ႐ွာင္ႏိုင္ဖို႔ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ေရစီမံကိန္းကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မယ့္ေခ်းေငြ႐ွာႏုိင္ေအာင္ ထိုင္းဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုအာဏာကုန္လႊဲေပးတယ္လို႔ အမိန္႔မွာပါ၀င္ပါတယ္။NACCကထပ္ၿပီးစံုစမ္းမယ့္စြပ္စြဲခ်က္ေတြမွာအဲဒီစီမံကိန္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ကန္ထ႐ိုက္ေလလံေတြကိုပုဂၢလိကကုမၸဏီအုပ္စုေတြရႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးဖို႔ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲမႈေတြ႐ွိေနတဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ေတြပါ၀င္ေနပါတယ္။

 

 

Related News