ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ဖြင့္မယ့္ Yangon Weekend Market ကို  ေမလ(၄)ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ုျမိဳ ႔မွာ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျပဳလုပ္မယ့္ Yangon Weekend Market ညေစ်းတန္းသစ္ကို  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းနဲဲ႔ ဘဏ္လမ္းေပၚမွာ ဘန္ေကာက္ ညေစ်းတန္းလိုမိ်ဳး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ျပီး  နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားေတြကုိ အဓိကဆြဲေဆာင္နိုင္မယ့္ ညေစ်းတန္းျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီညေစ်းတန္းကိုေတာ့ တစ္ပတ္မွာ (၂)ရက္ စေနနဲ႔ တနဂၤေႏြ နွစ္ရက္သာ ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီည စ်းတန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကိီးအစိုးရအဖြဲ႔က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျပီး  Golden Market Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္က လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Yangon Weekend Marketမွာေတာ့ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၈၀)ခန္႔ ပါ၀င္မွာျဖစ္ျပိီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမိ်ဴးစုတို႔ရဲ႕ အထင္ကရ အစားအစာဆိုင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာက နာမည္ၾကိီး အစားအေသာက္မ်ား၊ ျမန္မာ့ရိုးရာခ်ည္ထည္မ်ားနွင့္ ျမန္မာ့လက္မႈပစၥည္းမ်ား ၊ ေဖ်ာ္ရည္ယမကာဆိုင္မ်ားအပါအ၀င္ နာမည္ၾကီးအနုပညာရွင္တို႔ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး ဒီညေစ်းတန္းကိုေတာ့ မနက္(၉)နာရီကေန  ေန႔လည္(၂)နာရီ တစ္ခ်ိန္၊ ညေန(၄)နာရီမွာ(၁၀)နာရီအထိတစ္ခ်ိန္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဆိုင္ခန္းေလွ်ာက္ထားမႈေတြကို ျပီးခဲ့တဲ့  ဧျပီလ(၆)ရက္က စျပီး လက္ခံခဲ့တာျဖစ္ျပီး သန္႔ရွင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္မႈ အပါအ၀င္ ျပန္လည္စိစစ္္ျပီးမွ ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆိုင္ခန္းငွားခအေနနဲ႔ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းကို တစ္လကို ေငြက်ပ္(၂)သ္ိန္း ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News