ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ဝက္သက္ေရာဂါကပ္အသြင္ျဖစ္ပြားခဲ့လို႔ ျမိဳ႕နယ္ (၇)ခုမွာ ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ ထိုးႏွံေပးခဲ့ျပီး ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းျခံဳမႈ (၈၉) ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၇) ရက္ကစျပီး လိႈင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံု၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)နဲ႕ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြက အသက္ကိုးလကေန ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြကို အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးခဲ့တာပါ။ ဒီလို ထိုးႏွံေပးခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေတြက လူဦးေရစာရင္းအျပင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြက ေျမျပင္ကြင္းဆင္းျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္တဲ့သူေတြကို ရွာေဖြထိုးႏွံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းျခံဳမႈက ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္မႈရွိ တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆးအစုလိုက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမႈမွာ အသက္ကိုးလကေန ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေျခာက္သိန္းခန္႕ကို ထိုးႏွံေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ထားျပီး ကေလးငယ္ ငါးသိန္းရွစ္ေသာင္းခန္႕ကို ထိုးႏွံေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးကိုေတာ့ ျမိဳ႕နယ္ ေဒသႏၱရ ေဆးခန္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေတြအျပင္ ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္ေတြထဲအထိ ကြင္းဆင္းထိုးႏွံေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဝက္သက္ေရာဂါလူနာရဲ႕ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းက ရန္ကုန္တုိင္းမွာျဖစ္ပြားေနတာျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္ (၇)ခုမွာ ဝက္သက္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ျဖစ္ပြားခဲ့လို႕ ကာကြယ္ေဆးအစုလုိက္ထိုးႏွံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာမွာလည္း ဝက္သက္ကာကြယ္ ေဆးကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ ထုိးႏွံေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ 


 

Related News