ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပိုမိုထိေတြ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္က ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္အထိ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုကိုခ်မွတ္ထားျပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အသံေတြကို ပုိမိုနားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ (၂၀၁၄) ကေန (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ျပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ(EU)အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ အစိုးရနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြၾကားေတြ႔ဆံုမႈေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္သလို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အတြက္ EUရဲ႕ ေထာက္ပံ႔မႈေတြလည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 

(၂၀၂၀)ဒီဇင္ဘာလအထိသက္တမ္းရွိမယ္႔ ဒီမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအတြက္အခုလအတြင္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာဥေရာပသမၼဂၢ သံအမတ္ၾကီးဦးေဆာင္ျပီးအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္(၁၂၀)ေက်ာ္ဟာ ရန္ကုန္မွာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္က အကူအညီေပးခဲ႔တဲ႔ ယူရိုသန္း(၁၀၀)ထဲမွာ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးၾကီးေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင္႔ အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ သံအမတ္ၾကီးက ေျပာပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢကိုေတာ႔ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္က အဖြဲ႕၀င္(၁၂)ႏိုင္ငံနဲ႔စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာ ဥေရာပတိုက္က အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ(၂၈)ႏိုင္ငံရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအပါအ၀င္ က႑မ်ားစြာမွာ အကူအညီေပးေနတာျဖစ္ကာ ျပီးခဲ႔တဲ႔မတ္လတုန္းကလည္း ပညာေရးက႑အတြက္ ယူရို (၂၂၁)သန္း အကူအညီေပးထားပါတယ္။


 

Related News