ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး လႊမ္းျခံဳမႈျမင့္တက္မွ ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ ကာကြယ္၍ ရႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြကူးစက္ ခံရလို႔ ျဖစ္ပြား၊ ေသဆံုးတာေတြ ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဧျပီ (၂၀) ရက္က မာက်ဴရီဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႔ကာကြယ္ ေဆးထိုးရက္သတၱပတ္အတြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမွသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေမြးကင္းစကေန အသက္(၁၈)လ အရြယ္ကေလးေတြကို ကာကြယ္ေဆး (၁၁)မ်ိဳး အခမဲ့ထိုးႏွံေပးတဲ့ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းက အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ မေသဆံုးေစရန္ ကာကြယ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံႏိုင္မႈ ၊ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈက (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္သာရိွျပီး (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းက အျမဲက်န္ေနခဲ့တာပါ။

အဲ့ဒီ ကာကြယ္ေဆးမရတဲ့ အုပ္စုေတြကေတာ့ နယ္ေျမမျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေနရာေတြ၊ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူေတြထဲမွ ကေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကာကြယ္ေဆးမရတဲ့ ကေလးေတြက လူဦးေရထူထပ္တဲ့ေနရာေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရင္ ေရာဂါေတြကကပ္ေရာဂါအသြင္ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိျပီး ေသဆံုးသူေတြအထိ ရွိလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းရဲ႕ လႊမ္းျခံဳမႈကို  (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ ရရွိဖို႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြသာမက ျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါဝင္ ထိုးႏွံေပးဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။

ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးတဲ့ အစီအစဥ္ကို ေဆးရံုၾကီးေတြသာမက ျမိဳ႕နယ္ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းရံုးေတြ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေတြမွာ စံုစမ္းျပီး အခမဲ့ ထိုးႏွံေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေဆးေတြကလည္း WHO အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေဆးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျပီး အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြကေန ကိုယ့္သားသမီးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးကို လိုလိုလားလားနဲ႔ လာေရာက္ထိုးႏွံဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔  ဗဟိုတိုးခ်ဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ 

ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းေတြေပၚမွာ ေလ်ာ့ရဲေနတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးက ဧျပီလ (၂၄) ရက္ကေန (၃၀) ရက္ကို ကမာၻ႔ကာကြယ္ေဆးထိုးရက္သတၱပတ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး အဲ့ဒီကာလအတြင္း အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရက္သတၱပတ္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနက စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ ရုပ္သံဌာနေတြ၊ FM ေရဒီယိုေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျပီး သတင္းမီဒီယာေတြကေန ကာကြယ္ေဆးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးရန္ ေတြ႔ဆံုေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 


 

Related News