ဧၿပီ(၁၇)ရက္စတင္ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲအေစာပိုင္းရလဒ္ေတြမွာ အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတ ဂ်ိဳကို ၀ီဒိုဒိုကေထာက္ခံ မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ေန႔လည္(၁)နာရီေလာက္မွာ ဆႏၵမဲေပးမႈေတြကိုပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး မဲေပးမႈ(၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ကိုေရတြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလးနာရီအၾကာမွာ Quick Count (အျမန္ေရတြက္မႈ)စစ္တမ္းေတြကို ေလ့လာသံုး သပ္သူ(၅)ဦးကေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ၀ီဒိုဒို ၿပီးရင္ ဒုတိယေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ရပ္တည္ေနသူကေတာ့ ႀကီးျမတ္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွားလႈပ္႐ွားမႈပါတီရဲ႕ဥကၠဌနဲ႔ အင္ဒိုနီး႐ွားအထူးတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕တပ္မွဴးေဟာင္း ပရာဘို၀ို ဆူဘီယန္တိုျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့အင္ဒိုနီး႐ွားသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာလည္း သမၼတ၀ီဒိုဒို နဲ႔ ဆူဘီယန္တို႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့ဖူးၿပီး အဲဒီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ သမၼတ ၀ီဒိုဒိုကအႏုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာဆႏၵမဲေပးခြင့္႐ွိသူ(၁၉၃)သန္း႐ွိၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာ မဲ႐ံုေပါင္း(၈)သိန္းေက်ာ္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ႐ွိေစဖို႔ အင္ဒိုနီး႐ွားအစိုးရက ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေပါင္း(၂)သိန္း ေက်ာ္နဲ႔ စစ္သား(၆)ေသာင္းေက်ာ္ေစလႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆံုးရလဒ္ေတြကိုေတာ့ လာမယ့္ဧၿပီ(၂၅)ရက္နဲ႔ ေမလ(၂၂)ရက္ၾကားမွာထုတ္ျပန္ဖို႔႐ွိေနပါတယ္။

 

Related News