ထိုင္၀မ္၊ ၀ွာလင္းေကာင္ တီကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာ ၾကာသာပေတးေန႔က ျပင္းအား(၆.၇)မဂၢနီက်ဴ႕ ႐ွိငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ေပမဲ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈႀကီး ႀကီးမားမားမ႐ွိဘူးလို႔သိရပါတယ္။ထိုိုင္၀မ္၊ ၀ွာလင္းေကာင္တီကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာ ၾကာသာပေတးေန႔က ျပင္းအား(၆.၇)မဂၢနီက်ဴ႕ဒ္အဆင့္႐ွိငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိဘူးလို႔ အစီရင္ခံစာေတြမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီငလ်င္ဟာ ထိုင္၀မ္ မွာအျပင္းဆံုးငလ်င္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး (၁၀)စကၠန္႔ၾကာလႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ ငလ်င္က ေျမေအာက္အနက္(၂၄)ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ လႈပ္ခတ္ခဲ့တာပါ။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈဒဏ္ကို ထိုင္၀မ္တစ္ခုလံုးမွာခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္(၂)ဦးက ေဇာင္ဟန္ လမ္းမႀကီးေပၚမွာ႐ွိေနၿပီး ေက်ာက္တံုးၿပိဳက်ခဲ့လို႔ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီးေဆး႐ံုကိုပို႔ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ၀ွာလင္းမီးရထားဘူတာ႐ံုမွာ ေရပိုက္ေခါင္းကြဲထြက္ၿပီးေရႀကီးမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။  ဒီငလ်င္ေၾကာင့္ တိုင္ေပၿမိဳ႕ကအေဆာက္ အအံုတစ္ခုတိမ္းေစာင္းသြားၿပီး ေျမေပၚကို အုတ္ႂကြပ္ျပားေတြက်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေဆာက္အအံုကလူေတြကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း အဲဒီေနရာကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနပါတယ္။ ထိုင္၀မ္မွာအခုႏွစ္အတြင္း ငလ်င္ေပါင္း(၂၁)ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အခုင လ်င္ကအျပင္းဆံုးျဖစ္သလို ဇန္န၀ါရီတုန္းကလည္းျပင္းအား(၅.၂)မဂၢနီက်ဴ႕ဒ္အဆင့္႐ွိငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News