တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္း ၊ေလ်ာင္နင္းျပည္နယ္ ႐ွန္ယန္းၿမိဳ႕နားမွာ ဧၿပီလ(၁၇)ရက္က ေတာမီးေလာင္ခဲ့တဲ့အတြက္  လူေထာင္ခ်ီကို ကူညီဖို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ မီးသတ္သမား(၆၀၀)ေက်ာ္ စစ္သား(၅၀၀)နဲ႕ ေတာမီးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္သား (၂၂၅) တို႔က ကီပန္ေတာင္ေနရာမွာျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ့မီးေတာက္ေတြကို ၿငွိမ္းသတ္ဖို႔  ေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။မီးသတ္သမားေတြကိုကူညီဖို႔ ရဲအရာ႐ွိ(၃၀၀၀)ေက်ာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္(၂)စီး၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္(၆)စီး ကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။  တ႐ုတ္မိုးေလ၀သဌာနကလည္း မိုးတု႐ြာသြန္းတဲ့အစီအမံေတြေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ေဒသေနသ (၁၁၅၀၀)ကို ေဘးလြတ္ရာကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ေတာမီးေလာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈစာရင္းကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ေတာမီးေလာင္ရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းကိုအခုထိမသိရေသးပဲ  မီးၿငိွမ္းသတ္ဖို႔ ကိုေတာ့ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ 

 

Related News