ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈဟာ ယခင္ႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ဆက္တိုက္ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္လာမႈဟာ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းကစၿပီး ေလ်ာ့က်သြားေပမယ့္ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကေနစၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈေတြျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး (ရွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင့္ေလးရာ) ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ မတ္လမွာေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္က (၇)ေသာင္း(၆)ေထာင္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလတူနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ႏိုိင္ငံျခားသားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်တာဟာ လအနည္းငယ္သာ ျဖစ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ထုိင္း၊ကိုရီးယား၊တရုတ္၊ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံေတြက အမ်ားဆံုးလာေရာက္ၾကတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို လာေရာက္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ တစ္ဦးကို ျမန္မာေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းေကာက္ခံေနတာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မတ္လမွာႏိုင္ငံျခားသားေကာက္ခံေငြ ေငြက်ပ္ သိန္း (၇၆၀၀)ေက်ာ္ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕ဧည့္၀င္ေၾကးေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကိုေတာ့  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ နဲ႔ ေစတီေတာ္ပရ၀ဏ္အတြင္း အေဆာက္အဦမ်ားၿပန္လည္ၿပင္ဆင္မွဳေတြမွာ အသံုးၿပဳေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 


 

Related News