တ႐ုတ္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကုမၸဏီဟြာေ၀းက ကမာၻ႔ပထမဆံုး5Gနည္းပညာသံုးဟိုတယ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အဂၤါ ေန႔မွာတ႐ုတ္တယ္လီကြန္း၊ အင္တာကြန္တီနန္တယ္႐ွန္က်န္းတို႔နဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ 5Gအခ်က္ျပသေကၤ တေတြကအင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းထက္ပိုျမန္ၿပီးCloudနည္းပညာကိုပိုတည္ၿငိမ္၊ ပိုအားေကာင္းေစၿပီးပို႐ွဳပ္ေထြးတဲ့တစ္ကိုယ္ရည္ သံုးကြန္ျပဴတာပ႐ိုဂရမ္ေတြကိုအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳထားပါတယ္။ 5Gနည္းပညာအနာဂတ္မွာပိုၿပီးေခတ္စားလာမွာကို အင္တာကြန္တီနန္တယ္႐ွန္က်န္းဘက္က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေျခတစ္လွမ္းေစာထားတာလို႔ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ေျပာခြင့္ရသူကေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကပိတ္ဆို႔မႈေတြခ်မွတ္ထားေပမဲ့ တျခားႏုိင္ငံေတြကေတာ့ 5Gကြန္ရက္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေနၾကၿပီး ဟြာေ၀းကလည္း 5Gနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာခ်ဳပ္(၄၀)လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာေၾကာင့္ အခုႏွစ္ထဲမွာကုမၸဏီရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းက ျမင့္တက္ေနမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ 


 

 

Related News