ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာမူးယစ္ေဆး၀ါႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္ အပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပိုစတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ(၉)ခုဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။
ဇြန္လ(၂၆)ရက္မွာက်ေရာက္မယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသုံးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္ အပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ပိုစတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပန္းခ်ီ ၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႕ေခတ္ လူငယ္ထုၾကားမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ကို သိရွိနာလည္းေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ေအာင္ အဓိကရည္ရြယ္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မူးယစ္ေဆး၀ါႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးကဦးေဆာင္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွာ ဧၿပီ(၉)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ(၉)ခုဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ျပင္ ၿပိဳင္ပြဲကို ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေလွ်ာက္လႊာေတြ ထုတ္ေပးတာနဲ႕လက္ခံမယ့္ ရက္စြဲေတြ၊ဆုေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ၿပိဳင္ပြဲရက္အတည္ျပဳေပးဖို႔ေတြနဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းေတြမွာ ဆုံျဖတ္ေပးသြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကို (၂)ရက္တာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ဇြန္လ(၈)ရက္နဲ႕(၉)ရက္ကို ကနဦးသတ္မွတ္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 


 

Related News