ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)ကုိ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ေတြ လာေရာက္ကုသမႈခံယူရာမွာ ယခင္ထက္ လာေရာက္ ကုသမႈမ်ားျပားလာ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)ကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ေတြ လာေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိၿပီး အရင္ကထက္  လာေရာက္ကုသမႈမ်ားျပားလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး (ရန္ကုန္)မွာေတာ့  သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္တို႔အတြက္ ျပင္ပ လူနာဌာန(၃)ခု သီးျခားဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အျပင္ အထူးကုျပင္ပလူနာဌာနကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ ေဆးရံုၾကီးမွာ အစိုးရရံုးဖြင့္ရက္ေတြမွာ မနက္(၈)နာရီကေန ေန ႔လည္(၁၂)နာရီအထိ ေန ႔လည္(၁)နာရီကေန ညေန(၄)နာရီအထိ ကုုသေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး (ရန္ကုန္) လူပုဂၢိဳလ္ျပင္ပလူနာဌာနကို လူမိ်ဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး မည္သူမဆို လာေရာက္ျပသနိုင္ျပီး ေဆးမွတ္တမ္းစာအုပ္အတြက္ အလွဴေငြ(၁၀၀)က်ပ္ ေပးလွဴရတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားနဲ႔ ျပသလုိပါကလည္း ေဆးမွတ္တမ္းစာအုပ္အတြက္ အလွဴေငြ(၁၀၀)က်ပ္အျပင္  ေဆးရံုကို အလွဴေငြက်ပ္(၅၀၀)ထပ္မံလွဴဒါန္းရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဆရာ၀န္ မ်ားက အခမဲ့စမ္းသပ္ေပးျပီး သာမန္ေရာဂါမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေရာဂါေပ်ာက္တဲ့အထိ အခမဲ့လွဴဒါန္းေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ လည္း သိရပါတယ္။

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္) မ်က္စိအထူးကုျပင္ပလူနာဌာနမွာေတာ့ တနလၤာေန႔ကေန စေနေန႔အထိ လူနာေတြကို စမ္းသပ္ေပး လ်က္ရွိျပီး တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ စေန(၃)ရက္ကိုေတာ့ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္မ်ားကိုေတာ့ ကုသိုလ္ျဖစ္ ခဲြစိတ္ကုသေပးျခင္း၊ မ်က္ကပ္မွန္ထည့္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အျပင္ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ မ်က္စိပ်က္စီးပါက ေခတ္မွီ မ်က္စိအတုတပ္ဆင္ေပးမႈေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)မွာ မ်က္စိစမ္းသပ္ခြဲစိတ္ကုသေပးမႈေတြအျပင္၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ား၊ အေထြေထြေရာဂါမ်ားကို မည္သူမဆို ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ကုသေပးမႈေပးလ်က္ရွိၿပီး အဆုတ္ေရာဂါ (တီဘီ)ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈနဲ႕ ကုသေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားကို ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ ကုသေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News