ေရ႐ွားပါးတဲ့ဒဏ္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ကင္ညာႏုိင္ငံမွာ ပမာဏနည္းေပမဲ့ ေရ႐ွည္တည္တံ့တဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ေတြဖြံၿဖိဳးေစမယ့္ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အာဖရိကအေ႐ွ႕ပိုင္းကကင္ညာႏိုင္ငံမွာ သန္႔႐ွင္းၿပီးစိတ္ခ်ရတဲ့ေရမရတဲ့ႏိုင္ငံသား(၁၉)သန္းနဲ႔ ေခတ္မီေရသန္႔စနစ္မရေသးတဲ့ ႏုိင္ငံသား(၂၇)သန္းတို႔အတြက္ ေရ႐ွားပါးမႈသက္သာေစဖို႔ ေရအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေစတဲ့စနစ္ကိုတီထြင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ျဖစ္ လာမယ့္ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းမႈပံုစံငယ္တစ္ခုအတြက္ ေရနဲ႔ စြမ္းအင္ေျဖ႐ွင္းမႈကုမၸဏီတစ္ခုက သာသနာျပဳအဖြဲ႔ေတြ၊ ေဒသ ခံအသုိက္အ၀န္းေတြနဲ႔ ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ေနတာပါ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏိုင္႐ိုဘီကေန (၆၀)ကီလိုမီတာအကြာမွာ႐ွိတဲ့ အီဆင္ယာ ေကာင္တီ ခြဲမွာ မနက္ပိုင္းမွာအပူခ်ိန္(၃၀)ဒီဂရီနီးဆဲလ္စီးယက္စ္နီးပါး႐ွိၿပီး ေရရဖို႔ ေ၀းေ၀းလံလံသြားရင္း ဒုကၡေတြေရာက္ခဲ့ရ ေပမဲ့ ေရေပး ေ၀တဲ့စီမံကိန္းမ႐ွိဘူးလို႔ ေဒသခံလယ္သမားအီမန္ႏ်ဴရယ္ ဂီ႐ိုယိုကေျပာပါတယ္။

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္းသံုး အ၀ီစိတြင္းေတြက သာသနာျပဳအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ ေဒသခံကုမၸဏီတစ္ခုတို႔ရဲ႕အစဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး အဲဒါက ကေလးေတြရဲ႕အိမ္ တစ္အိမ္နဲ႔ ေဒသအသိုက္ အ၀န္းတစ္ခုအတြက္ ေရေပးႏိုင္ပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္စလုပ္ခဲ့တဲ့အဲဒီစီမံကိန္းဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၃)ေသာင္းခြဲေလာက္ကုန္ ေပမဲ့ တစ္နာရီကိုေရလီတာ(၅၀၀)ေလာက္ထုတ္ေပးႏုိင္ၿပီး တိရစာၦန္အေကာင္ (၁၀၀၀) ေလာက္ကို ေရတိုက္ႏုိင္ပါတယ္။ စနစ္အ တြက္ စြမ္းအင္ကို ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကေန ထုတ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး အလို အေလ်ာက္ လည္ပတ္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရလာလို႔ ဒီေဒသမွာေရ႐ွားတယ္ဆိုတာ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ျဖစ္သြားသလို သူတို႔ရဲ႕တိရစာၦန္ေတြနဲ႔ လူေတြအတြက္လည္း ေရရေနတယ္လို႔ ဂီ႐ိုယိုကေျပာပါတယ္။ ကင္ညာႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာ ေရရႏုိင္မယ့္စီမံကိန္း(၆၅)ခုေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ထဲမွာတင္ လူ (၆၀၀၀၀)ေရရေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

Related News