သၾကၤန္ကာလအတြင္း ခရီးသြားလာသူေတြအေနနဲ႔ ကားလက္မွတ္ဝယ္ယူရာမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔နဲ႔ လက္မွတ္ခေတြကို ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႕သာ ေရာင္းခ်ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ဖို႔အတြက္  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လက္မွတ္ဝယ္ယူ၍ မရျခင္း၊ လက္မွတ္ခေစ်းႏႈန္းမ်ား ပိုမိုေပးေဆာင္ရမႈေတြ မရွိေစဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အေဝးေျပးဂိတ္ေတြမွာ အသိေပးေျပာၾကားထားၿပီး သၾကၤန္ကာလမွာ လက္မွတ္ခပို၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါက  စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ထားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ ခရီးသြားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ယာဥ္စီးနင္းခမ်ားအား သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေတာင္းခံျခင္း၊ မူလ၀ယ္ယူထားေသာ ခံုနံပါတ္နဲ႔ယာဥ္စီးနင္းရာ လြဲမွားေနျခင္း၊ ခရီးသည္ေတြကို သတ္မွတ္ေနရာေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးမႈမရွိျခင္း၊ ခရီးစဥ္ကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီထြက္ခြာမႈ မရွိျခင္းေတြ နဲ႔ လက္မွတ္၀ယ္ယူဖို႕ေၾကာ္ျငာထားတဲ႔ ေန႔ရက္ေတြမွာ အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူရရွိမႈမရွိျခင္းစတဲ႔ တိုင္ၾကားမႈေတြကို စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနက အမ်ားဆံုးလက္ခံေျဖရွင္းခဲ႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔နဲ႔ စားသံုးသူျပည္သူေတြအေနနဲ႔(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလပိတ္ရက္ေတြမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္ေတြ ၾကံဳေတြ႔ရပါက စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္တဲ့ ၀၆၇-၄၃၀၁၄၉ ကို ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကားႏိုင္သလို Website လိပ္စာျဖစ္တဲ့ www.doca.gov.mm ကိုလည္း ေပးပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News