ဂလိုဘယ္ေ၀ါလ္ အာမခံကုမၸဏီမွ သီးႏွံအာမခံထားရွိမႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းပြဲကို မတ္လ(၁၂)ရက္က ဗဟိုစည္အိမ္ရာမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဂလိုဘယ္ေ၀ါလ္အာမခံကုမၸဏီမွသီးႏွံအာမခံထားရွိဖို႕အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီအေနနဲ႕(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ကစတင္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး(၃)ခုက စပါးစိုက္ေတာင္သူေတြကို စပါးဧက(၃၀၀)ခန္႕အာမခံထားရွိေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အာမခံထားရွိေပးတဲ့အခါမွာလည္း  စပါးဧကအထြက္ႏႈန္းတင္း(၅၀)ကို ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေျခခံစပါးေစ်းႏႈန္းေပၚမူတည္ျပီး ပရီမီယမ္ေၾကးေငြက်ပ္(၅၀၀၀)က်ပ္သာ ေတာင္သူေတြကိုေပးသြင္းခိုင္းတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

အခုလိုအာမခံထားရွိထားျပီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊မိုးေခါင္မႈ၊ မိုးမ်ားျပီးေရၾကီးနစ္ျမႈပ္လို႕ သီးႏွံေတြပ်က္စီးပါက သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေပးေလ်ာ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ဂလိုဘယ္ေ၀ါလ္အာမခံကုမၸဏီအေနနဲ႕ စမ္းသပ္ကာလရဲ႕ ဒုတိယႏွစ္ျဖစ္တဲ့ အခုႏွစ္မွာ Contract Farming ျပဳလုပ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႕ MOU ေရးထိုးျပီး သီးႏွံအာမခံလုပ္ငန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဂလိုဘယ္ေ၀ါလ္အာမခံကုမၸဏီဟာ လက္ရွိမွာ အာမခံအမ်ိဳးအစား(၁၇)မ်ိဳးအထိလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိျပီး ဒီထဲကမွ မီးအာမခံ၊အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံနဲ႕ခရီးသြားအာမခံ စတဲ့(၃)မ်ိဳးကိုေတာ့ အမ်ားဆံုးထားရွိၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News