ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံကိုထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနတဲ့ဒုကၡသည္ေတြက ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကိုျပန္လာေနပါတယ္။ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ (၈)ႏွစ္ၾကာေနတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံကိုထြက္ေျပးေနသူေတြက ဆီးရီးယားဘက္ျပန္လာေနပါ တယ္။ သူတို႔က ေန႔စဥ္ဂ်ာဘားနယ္စပ္ကိုျဖတ္ၿပီး ဆီးရီးယားကို၀င္ေရာက္ေနတာပါ။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဒုကၡသည္ အေနနဲ႔ ေနထိုင္သူေတြက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တာေတြကိုသိမ္းဆည္းၿပီး ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကိုျပန္လာေနပါတယ္။ သူတို႔ေတြထဲကအမ်ား စုကေဂ်ာ္ဒန္ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာေမြးဖြားတဲ့ကေလးေတြျဖစ္ေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမကိုေတာ့သိၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပန္လာတဲ့ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသားစုစုေပါင္းအေရအတြက္ကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ေန႔စဥ္ဆီးရီးယားလူမ်ိဳး(၁၀၀)ေလာက္ ဂ်ာဘားနယ္စပ္ ကိုျဖတ္ၿပီး၀င္ေရာက္ေနပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ဆီးရီးယားလူမ်ိဳး(၂၅၀၀၀၀)ေနရပ္ျပန္လာမယ္လို႔ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR)ကခန္႔မွန္းပါတယ္။ အဲဒီလူေတြအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈနဲ႔ ေန ေရးထိုင္ေရးတို႔ျဖစ္ေနတာပါ။ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့လက္နက္ေတြနဲ႔ေျမျမွပ္မိုင္းေတြကို လူေနအိမ္ေဒသေတြကေန ႐ွင္းလင္းဖို႔လိုၿပီး ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့အိမ္(၃)သန္းခန္႔ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔လိုပါတယ္။

 

 

Related News