ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလမကုန္မီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးဖို႕ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံက သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရဖြဲ႕က ေကာက္ခံျပီးတဲ့ လူဦးေရစာရင္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေပးအပ္ျပီးျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူဦးေရစာရင္းကေန မဲစာရင္းအျဖစ္ျပဳစုဖို႕ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ စာရင္းသြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ကြန္ပ်ဴတာထဲ စာရင္းသြင္း ရိုက္ထည့္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရာႏႈန္းျပည့္ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ လူဦးေရမ်ားတဲ့ လိႈင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာနဲ႕ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ မဲစာရင္းကေတာ့ မျပီးျပတ္ေသးဘူးလို႕သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  မဲစာရင္းေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလမကုန္မီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႕ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကေျပာပါတယ္။မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာႏုိင္ျပီးရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျပီးစီးတယ္လို႕ ဆိုႏိုင္ျပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာရင္ ကိုယ့္နာမည္ပါ၊မပါကို မေမ့မေလ်ာ့သြားေရာက္ စစ္ေဆးေပးဖို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

မဲစာရင္းထဲမွာ နာမည္မပါဝင္ခဲ့ရင္လည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွာပဲ ပံုစံ(၃) ျဖည့္စြက္ကာ တစ္ပါတည္းေလ်ွာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဲစာရင္းၾကည့္ရင္း  မဲစာရင္းနံပါတ္ကိုပါ ေသခ်ာမွတ္ထားဖို႕လိုတယ္လို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပးထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ခံမယ့္ ေကာ္မတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရနဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခုကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈) ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ စည္ပင္နယ္နမိတ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ေနထိုင္ထားတဲ့ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီး မည္သူမဆို မဲေပးခြင့္ရွိတာျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုကို တစ္ဦးသာမဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ ယခင္ (၂၀၁၄)စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲထက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူနဲ႕မဲစာရင္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News