ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးတြင္ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရသူ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ရိွၿပီး ဒီလုိကုသေပးလ်က္ရိွရာမွာေတာ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ကင္ဆာလူနာေဟာင္းအျပင္ ကင္ဆာလူနာသစ္သစ္ဦးေရ (၃၇၂)ဦးကို လက္ခံကုသ ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္္။ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးမွာ လက္ရိွကင္ဆာကေလးငယ္ သုံးေထာင္နီးပါးကို ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ရိွၿပီး အဲဒီထဲမွာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြက္ ကင္ဆာလူနာသစ္(၃၇၂)ဦးလဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားအစုံကို ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးမွာကုသႏုိင္ၿပီး ေသြးကင္ဆာျဖစ္လုိ႔ လာေရာက္္ကုသတဲ့အေရအတြက္ကေတာ့ အမ်ားဆုံးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးမွာ ေသြးကင္ဆာေရာဂါကို ကုသ ေပးရာမွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအးေအးခိုင္က ေျပာပါတယ္။


ကေလးငယ္ေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားရတာဟာ အစားအေသာက္နဲ႔မဆုိင္ဘဲ မ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္သာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးအေနနဲ႔ ကင္ဆာကေလးငယ္ေတြကို ေဆးကုသရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ေထာက္ပံံ့မႈအျပင္ ျပင္ပအလွဴရွင္ေတြရဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ ကင္ဆာေဆး၀ါးေတြကို အခမဲ့ေပးတယ္လို႔ ေဒါက္တာတင့္မ်ိဳးႏွင္းက ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးမွာ ကင္ဆာေရာဂါကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ကတည္းက ကုသေပးခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး လက္ရိွမွာေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါကို ကုသေပး ေနတာ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးနဲ႔ မႏၱေလးကေလး ေဆးရုံႀကီးႏွစ္ခုသာရိွၿပီး အျခားတိုင္းေဒသႀကီးက ေဆးရုံေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းကုသဖို႔ အစီအစဥ္ကိုလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News