ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္က ဂ်ီဘူတီႏုိင္ငံမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ကေန (၆)ရက္အထိ ျပင္သစ္၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂ်ပန္တို႔နဲ႔ခ်စ္ၾကည္ေရးေန႔ေတြက်င္းပသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ဖို႕ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။  အခုႏွစ္ျပပြဲကို  ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကပါ၀င္ျပသခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္၊ အီတလီ၊ တူရကီနဲ႔ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံတို႔က အမ်ားဆံုးပါ၀င္ျပသခဲ့ပါတယ္။  ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံမွာ ျပပြဲတစ္ခုတည္းကိုတင္က်င္းပမွာမဟုတ္ဘဲ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ကေန (၆)ရက္အထိ ဂ်ီဘူတီ-ျပင္သစ္၊ ဂ်ီဘူတီ-အီသီယိုးပီးယား၊ ဂ်ီဘူတီ-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးေန႔ေတြကိုပါ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ီဘူတီအစိုးရရဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ လြတ္လပ္ တဲ့စီးပြားေရးဇံု တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ့္အစီအစဥ္ေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အဓိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွံမႈေတြက ေမြးျမဴေရး၊  ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္နဲ႔ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံမွာမွာ အီသီယိုပီးယားႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားစြာက စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။  ဂ်ီဘူတီႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ေနရာဟာ စီးပြားေရးအရအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ တျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ဂ်ီဘူတီႏုိင္ငံမွာလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။  

 

 

Related News