တစ္ႏိုင္ - တစ္ပိုင္ယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအတြက္ တရား၀င္ဥပေဒျပဌာန္းေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးဖို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ  အသနားခံစာတင္ထားတယ္လို႔ ေရာင္း၀ယ္ေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားလူမႈေရးအသင္း၊ ရန္ကုန္ (ASTADG)ကေျပာပါတယ္။ ဒီအသနားခံစာကို ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ား လူမႈေရးအသင္း(ရန္ကုန္)က ဦးေဆာင္ၿပီး သီရိမဂၤလာေစ်းေဟာင္းနဲ႕ လိႈင္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြက အသင္းအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္တဲ့ ဘယ္အသင္းအဖြဲ႕မွာမွလည္း ပါ၀င္ထားျခင္းမရွိတဲ့ တစ္ႏိုင္-တစ္ပိုင္ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး အက်ိဳးေဆာင္ဦးေရ(၂၀)ရဲ႕ လက္မွတ္ေတြနဲ႕အတူ ႏို၀င္ဘာလ(၃၀)ရက္ကေပးပို႕ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအသနားခံစာမွာေတာ့ သင့္တင့္တဲ့ ေရာင္း/၀ယ္ခြန္တရား၀င္ေကာက္ခံတာ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စနစ္တက်အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႕ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားေတြ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစဖို႕ စတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူလတ္တန္းစား တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းမဟုတ္ဘဲ  သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ခရိုင္အလိုက္ ယာဥ္၀င္ခ၊ ရပ္နားခ၊ ညသိပ္ခြင့္ေတြ ေကာက္ခံဖို႕၊ One Stop Service အေနနဲ႕ ယာဥ္စစ္တာ၊ အခြန္ေကာက္ခံတာ၊ အေရာင္းအ၀ယ္တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ၿပဳလုပ္တာ စတဲ့ကိစၥအားလုံးကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ၿပီးျပတ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစဖို႕ စတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ဒုတိယတစ္နွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ကားေရာင္း၀ယ္ေရးစနစ္ေတြထဲမွာ  တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကားတင္သြင္းကာ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြသြားၿပီး ေရာင္းခ်ေနတဲ့ကိစၥကလည္း စိတ္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ရွိေနတယ္လို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားထားပါတယ္။

ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ကားသစ္ေတြနဲ႕ ျပည္ပကတင္သြင္းလာတဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကို ကားအေရာင္းစင္တာဖြင့္လွစ္ၿပီး စနစ္တက်ေရာင္းခ်ရမွာျဖစ္သလို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကားစီးႏိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တာရယ္၊ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ကားေတြကို တင္သြင္းလာၿပီး လမ္းေဘးမွာ ေရာင္းခ်တာ၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကို တင္သြင္းၿပီး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းေတြမွာ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေနတာေတြကို ႀကဳံေတြ႕ေနရတယ္လို႕ ေျပာၾကားတာေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး ေလာကသားေတြ အေနနဲ႔ ယခုလိုအသနားခံစာတင္သြင္းရတာျဖစ္တယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News