ဆရာ၊ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ျပႆနာမ်ားအား မေၾကာက္တတ္ ေအာင္ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေစခ်င္တယ္လုိ႔ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဆရာ၊ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ျပႆနာမ်ားရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကုိရွင္းျပထားျပီး လုပ္ငန္းရွိလွ်င္ျပႆနာရွိနုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ ျပႆနာဆုိတာေၾကာက္စရာမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားေစခ်င္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

ျပႆနာဟာေၾကာက္စရာမဟုတ္ဘဲ ေျဖရွင္းနုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ ရွာေဖြတတ္ဖုိ႔ကသာ အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ငယ္စဥ္ကတည္းကသိရွိဖုိ႔ သင္ၾကားေပးေစခ်င္တယ္လုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂ (micc-2)မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ(အေျခခံပညာက႑)မွာ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ 

ဒါ႔အျပင္ ဆရာမဆရာမေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအပါအ၀င္ ကေလးငယ္ေတြကုိလည္း အခ်ိန္အေပၚေလးစားတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကုိ သင္ၾကားေပးဖုိ႕လုိအပ္တယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။ အခ်ိန္ကုိေလးစားျခင္းဟာ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကုိေလးစားျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာ လူသားတုိင္းသိရွိရမွာျဖစ္သလုိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတုိင္းလည္းသိရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အေျခခံပညာက႑မွာ ယခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္နွစ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၄၇၀၀၅) ေက်ာင္းမွာ ဆရာဆရာမေပါင္း (၄၀၃၂၇၀)က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၉၁၃၁၇၂၂)ဦးကုိ ပညာသင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News