ျပည္တြင္းကထြက္တဲ႔ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြကိုသာအသုးံျပဳၿပီးခ်ဳပ္လုပ္ေနတဲ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္အိတ္ေတြဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ထြက္ရွိတဲ႔ အိတ္ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတာ အဓိကအခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္။ မျမင္႔ျမင္႔စိန္ဟာေရြေပါကၠံျမိဳ႕သစ္မွာေနထိုင္သူျဖစ္ျပီးအိတ္ခ်ဳပ္တဲ႔လုပ္ငန္းနဲ႔အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူ တစ္ဦးပါ။ သူခ်ဳပ္လုပ္တာ ကေတာ့ ျပည္တြင္းျဖစ္အိတ္ေလးေတြျဖစ္ျပီး ဒီအိတ္ေလးေတြကိုျပန္လည္ ေရာင္းခ်ကာ အသက္ေမြးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအိတ္ေတြကိုသူ႔အေနနဲ႔(၂၀၁၅)ခုနွစ္ေလာက္မွာစတင္ ခ်ဳပ္လုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး နဂုိစက္ခ်ဳပ္တတ္ခဲ႔တဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံ ေတြကေန ျပည္တြင္းျဖစ္အိတ္ေလးေတြ ခ်ဳပ္ဖို႔တြန္းအားျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔စတင္ခ်ဳပ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ အိတ္ခ်ဳပ္တဲ႔  အေတြ႔အႀကဳံနည္းေနေသးတာေႀကာင္႔ အခက္အခဲေတြရိွခဲ႔တယ္လို႔ မျမင္႔ျမင္႔စိန္က ေျပာပါတယ္။ အိတ္တစ္လုံုးျဖစ္ဖို႕ကလည္သာသား၊ ဇစ္ေတြလိုအပ္ျပီးလည္သာသားကိုလိုသလို ပုံစံညွပ္ကာစက္နဲ႔ ေသခ်ာခ်ဳပ္လုပ္ ရပါတယ္။ ဒီလည္သာသားေတြကိုလိုအပ္တဲ႔လက္မအရြယ္အစားတိုင္းတာျပီး ခ်ဳပ္လုပ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ဒီလိုတိုင္းတာတဲ႔ အခါမွာ လြဲေခ်ာ္သြားလို႕ပ်က္စီးတဲ႔အိတ္ေလးေတြရွိခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ေနရာယူလာတဲ႔ အိတ္ေတြျဖစ္ဖို႔ လည္သာသားတစ္ကိုက္ကို ေငြက်ပ္(၂၅၀၀)နဲ႔ ၀ယ္ယူရၿပီးလက္ခနဲ႔ ေပါင္းပါက အိတ္တစ္လုးံအတြက္တြက္ေခ် ကိုက္မႈက (၅၀၀)က်ပ္သာ က်န္ရွိပါတယ္။

ဒီအိတ္ေလးေတြကိုဆိုင္ေတြမွာ ေရာင္းခ်ရင္အိတ္တစ္လုးံကို(၃၀၀)က်ပ္သာ က်န္ရွိ တဲ႔အတြက္ အျမတ္ရရွိမူနည္းတာေၾကာင္႔ အိတ္ေတြကို တြက္ေခ်ကိုက္ျပီး အျမတ္ ရရွိမႈမ်ားတဲ့ ဘုရားပြဲေစ်းေတြမွာပဲ အမ်ားဆုးံေရာင္းခ်ေနတယ္လို႔ ျပည္တြင္းျဖစ္အိတ္ ညႇပ္သူကိုေဇာ္ထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲကို အိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီးခ်ိတ္လက္ရာအဆင္ေတြ၊ လည္သာသားေတြ၊ ခ်ည္သားအိတ္ေလးေတြ အမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ေနျပီး လက္ရွိမွာေစ်းကြက္ထဲမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေနတာက လည္သာသားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ဖန္စီအိတ္ ေတြ မ်ားေနပါတယ္။ ဒီအိတ္ေတြကို မိန္းကေလးေတြႀကိဳက္နွစ္သက္ေနျပီး ဘုရားသြားတဲ႔အခါေတြ၊ ပြဲေနပြဲထိုင္ေတြမွာပါ အသုံးျပဳေနပါတယ္။

ဒီအိတ္ေတြဟာေစ်းႏႈန္းအားျဖင္႔အင္မတန္သင္႔တင္႔ျပီး ေပါ႔ပါးတာေၾကာင္႔ လူတန္းစားမေရြး ၀ယ္ယူ အသုးံျပဳ နိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ျပည္တြင္းကအိတ္ေတြဟာ တရုတ္နိင္ငံက ထြက္ရွိလာတဲ႔ အိတ္ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ ေနရပါတယ္။ တရုတ္အိတ္ေတြဟာ(၂၀၀၅)ခုနွစ္ေလာက္မွာျမန္မာနိင္ငံကို စတင္၀င္ေရာက္ လာျပီးေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္လာတာပါ။ျပည္တြင္းကခ်ဳပ္တဲ႔ အိတ္ေလးေတြဟာဒီဇိုင္းပုံစံလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတဲ႔အတြက္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေပမယ္႔တရုတ္အိတ္ ေတြကိုေစ်းကြက္အရမယွဥ္ျပိဳင္နိင္ေသးပါဘူး။ အဲဒါေႀကာင္႔ေစ်းကြက္ထဲမွာတရုတ္အိတ္ေတြဟာ ဟန္းမိတ္အိတ္ေတြထက္ အေရာင္းသြက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ဟန္းမိတ္အိတ္ေတြကိုနယ္ေဒသေတြက အလုးံေရမ်ားမ်ားမွာ ယူတာေတြရွိေနျပီး မိန္းကေလးကိုင္ အလွအိတ္ေတြ၊ခ်ည္သားအိတ္ေတြကို ပုံမွန္မွာယူတာေတြရွိေနလုိ႔ လာေရာက္ဝယ္ယူေနရတယ္လို႔ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သူ ကိုသက္ႏုိင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာေနရာယူလာတဲ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္အိတ္ေလးေတြအေရာင္းသြက္ဖို႔က အိတ္ကိုစတင္ခ်ဳပ္လုပ္ဖန္တီးသူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္အဆက္အသြယ္ေကာင္းဖို႔က အဓိကျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News