ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆု ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔နီတိအသိပညာေပးစာေမးပြဲ ဗဟိုအဆင့္လူေတြ႕ေျဖဆိုမႈကို ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆု ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔နီတိအသိပညာေပးစာေမးပြဲေျဖဆိုမႈရဲ႕ဗဟိုအဆင့္လူေတြ႕ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာမွာ ဗဟိုအဆင့္ေရးေျဖ စာေမးပြဲက၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၃၈၇)ဦးထဲကအမွတ္ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့တဲ့ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္တန္းအဆင့္မွ အဆင့္(၁)ဆင့္ဆီကအမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၂၀)ဦးစီစုစုေပါင္း (၆၀)ဦးက ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုၾကတာပါ။

လူေတြ႔စစ္ေဆးရာမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြကို ျပည္သူ႔နီတိရဲ႕အဓိပၸါယ္၊ ျပည္သူ႕နီတိအေပၚခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္ပမွာလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စတာေတြကိုေမးျမန္းခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ေျဖဆိုခဲ့ၾကတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြကေတာ့ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကစာအုပ္ေတြအျပင္ ျပင္ပဗဟုသုတေတြ၊ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ တာေတြ၊ စာရိတၱႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာေတြကိုေလ့လာခဲ့ရတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။လူေတြ႕ေျဖဆိုရာမွာေတာ့ ဆရာႀကီးေဒါက္တာဦးခင္ေအး၊ ဆရာႀကီးေဒါက္တာဦးထြန္းတင့္၊ ဆရာႀကီးဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏိုင္၊ဆရာဦးေကာင္းသန္႔၊ ဆရာဦးၾကည္သန္း၊ ဆရာဦးတင္လႈိင္တို႔က ဦးေဆာင္စစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News