အသင္႔ေဖ်ာ္ကြန္ကရစ္အသင္း(ရန္ကုန္)က ပထမအၾကိမ္  ဦးစီးက်င္းပတဲ႔ ကြန္ကရစ္နည္းပညာ ဆိုင္ရာေဟာ ေျပာပဲြ”ကို ေအာက္တို ဘာလ (၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိျမန္မာ နိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီရံုး မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ပထမဆံုးအၾကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့ ကြန္ကရစ္နည္းပညာ ဆိုင္ရာေဟာေျပာပဲြကို  ကြန္ကရစ္နည္းပညာပိုင္းမွာ အသိပညာဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ နည္းပညာပိုင္းတိုးတက္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္နဲ႔ေဖ်ာ္တဲ့ ကြန္ကရစ္ေတြက အရည္အေသြးျပည္႔မီျခင္း၊  ကြန္ကရစ္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာ နည္းစနစ္တိက်လာျခင္း၊ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈအပိုင္းမွာ ပိုမိုခိုင္ခံ႔လာျခင္း ေၾကာင္႔ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာတာျဖစ္တယ္လို႔ အသင္႔ေဖ်ာ္ကြန္ကရစ္အသင္း(ရန္ကုန္)က အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။

အသင္႔ေဖ်ာ္ကြန္ကရစ္က သဲ၊ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အခ်ိဳးအဆေရာစပ္မႈမွန္ကန္ျခင္း၊ ေရာစပ္ရာမွာ နံွ႕စပ္ျခင္း၊ လူလုပ္အားသက္သာျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း၊ေစ်းနႈန္းကြာျခားခ်က္မွာလည္းအနည္းငယ္သာရွိတဲ႔အျပင္ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရာမွာ နွစ္ရွည္ခံနိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ကြန္ကရစ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ဒီပဲြကိ္ုျမန္မာနိုင္အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ အသင္႔ေဖ်ာ္ကြန္ကရစ္အသင္းကို ရန္ကုန္မွာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ ကြန္ကရစ္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲက ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မႏၱေလး၊ ေတာင္ၾကီး၊ တနလၤာရီ အစရွိတဲ႔ တို႔မွာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News