၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ က်ေရာက္တဲ႔ World Down Syndrome Awareness Month အတြက္ ၿမန္မာေဒါင္းဆင္ဒရုန္းအသင္း နဲ႔ မ်က္စိအထူးကုေဆးရံုႀကီး(ရန္ကုန္) တို႕ကပူးေပါင္းၿပီး ေဒါင္းဆင္ဒရုန္း ရွိေနသူေတြကို ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ ကစၿပီး မ်က္စိအထူးကုေဆးရံုႀကီး(ရန္ကုန္) မွာ အၿမင္အာရံု အခမဲ႔စမ္းသပ္ေပးေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမန္မာေဒါင္းဆင္ဒရုန္းအသင္းက ႏွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာလမွာ က်ေရာက္တဲ႔ World Down Syndrome Awareness Month အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ ေဒါင္းဆင္ဒရုန္း ရွိေနသူေတြကို အခမဲ႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးတဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေတြကို ၿပဳလုပ္ေပးေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အခု၂၀၁၈ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာ က်ေရာက္တဲ႔ World Down Syndrome Awareness Month မွာေတာ့ စတုတၱၾကိမ္ေၿမာက္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈအၿဖစ္ ေဒါင္းဆင္ဒရုန္း ရွိေနသူ အေယာက္(၁၅၀)ကို မ်က္စိအထူးကုေဆးရံုႀကီး(ရန္ကုန္) မွာ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္မွ(၁၄)ရက္ အထိ အၿမင္အာရံုအခမဲ႔စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေပးသြားမွာ ၿဖစ္ၿပီး ခြဲစိတ္ဖို႔လိုအပ္သူေတြကိုလည္း အခမဲ႔ ခြဲစိတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေဒါင္းဆင္ဒရုန္းဆိုတာက မ်ိဳးရိုးဗီဇခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေတြးေတာဆင္ၿခင္ႏိုင္မႈ၊ ဥာဏ္ရည္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ နဲ႔ သီးၿခားသြင္ၿပင္လကၡဏာရွိတဲ႔ အေၿခအေနမ်ိဳးရွိသူေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာေဒါင္းဆင္ဒရုန္းအသင္းက ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ႔ ေဒါင္းဆင္ဒရုန္းေတြ ကို က်န္းမာသန္စြမ္းလာေစရန္၊ ပညာေရးက႑မွာ ပါ၀င္လာေစရန္ နဲ႔ ေဒါင္းဆင္ဒရုန္းဘ၀ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္နည္း၊ စိတ္ဓာတ္ၿမွင့္တင္ေရးနည္းလမ္းေတြ ကို မိဘေတြသိရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ၿမန္မာေဒါင္းဆင္ဒရုန္းအသင္းက အခုႏွစ္ အၿမင္အာရံုအခမဲ႔စမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿခင္းကို ၿပဳလုပ္ေပးတာ စတုတၱႀကိမ္ေၿမာက္ ၿဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေတြက အၾကားအာရံုစမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿခင္း နဲ႔ ခံတြင္းေရာဂါစမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿခင္းေတြ ကို ၿပဳလုပ္ေပးခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News