ကတ္တလိုးနီးယားေဒသခဲြထြက္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္က ေဒသခံေတြကဆႏၵျပခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူေတြ နဲ႔ရဲေတြအဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ကတ္တလိုးနီးယားေဒသမွာ႐ွိတဲ့ စပိန္အမ်ိဳးသားရဲဌာနခ်ဳပ္ေ႐ွ႕မွာ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္က ခြဲထြက္ေရးလိုလားသူေတြ ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ကတ္တလန္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကလူစုခြဲခဲ့ပါတယ္။ စပိန္အစိုးရကအသိအမွတ္မျပဳတဲ့ ကတ္တလိုးနီးယားေဒသ ခြဲထြက္ ေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ကတ္တလိုးနီးယားရင္ျပင္ကေန စပိန္ရဲဌာနခ်ဳပ္ေ႐ွ႕အထိ လူဒါဇင္ခ်ီ ဆႏၵ ျပခဲ့တာပါ။

ဆႏၵျပသူေတြကနီးစပ္ရာအရာ၀တၳဳေတြနဲ႔ စတင္ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကၿပီး အေဆာက္အအံုကိုရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ေတြက ေစာင့္ၾကပ္ ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကၿပီးေနာက္ ကတ္တလိုးနီးယားရဲဌာနက ဗင္ကားေတြဆႏၵျပ ေနတဲ့ ေနရာကိုေရာက္ လာခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူေတြကိုလူစုခြဲဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ျပန္ဖိအားေပးႏိုင္ေရးအ တြက္ ကတ္တလန္လႊတ္ေတာ္႐ံုးေ႐ွ႕မွာ တခ်ိဳ႕အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပသူေတြစုေ၀းခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံု ရဲ႕ အဓိက၀င္ေပါက္ေနရာ အထိေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေဒသရဲတပ္ဖြဲ႔ကဆႏၵျပသူေတြကိုလူစုခြဲႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News