ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအ၀င္ စပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔နဲ႔ နည္းပညာေတြ ထြန္းကာေစေရးအတြက္ လယ္သမားေတြရွိတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအထက္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ စက္တင္ဘာ(၂၄)ရက္က  က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႔ မွ ဒလျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေထြးတင္(ခ) ဦးျမသိန္းက ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ မ်ိဳးစပါးေတြ၊ သန္႕စင္စက္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႕ နဲ႕ လယ္သမားေတြရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအထက္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႕ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွကို ဒလၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသၾကီးကိုယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေထြးတင္က ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္လို႕ ခုလိုေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

မ်ိဳးစပါးေတြ၊ သန္႕စင္စက္ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႕ လတ္တေလာမွာဌာနက ကူညီဖို႕အစီအစဥ္ မရိွေၾကာင္း၊  ျပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ (NGO,INGO)အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႕ အရစ္က်၊ ေခ်းေငြ၊ အေသးစားေခ်းေငြတို႕နဲ႕ဝယ္ယူလို႕ရေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားပါတယ္။ လယ္သမားေတြရွိတဲ့  ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လိုတဲ့ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္လို႕ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ရဲ႕ စီမံခန္႕ခဲြမႈအတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာၾကားပါတယ္။

လက္ရွိမွာ တိုင္းေဒသႀကီးစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနရဲ႔ သုေတသနႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ျခံေတြနဲ႕  ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မ်ိဳးေစ့ထုတ္အသင္းအဖဲြ႕ေတြက  ေတာင္သူေတြအတြက္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္တာေပးေန အပါအ၀င္ တစ္ခရိုင္တစ္ရြာအေနနဲ႔ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာသုးံရြာ နဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ရြာအေနနဲ  ၿမိဳ႕နယ္(၁၃)ခုမွာ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေဒသနွင့္ကိုက္ညီတဲ့ စပါးမ်ိဳးမ်ားကို ေတာင္သူေတြ၊ ပုဂၢလိကေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး  ထြက္ရိွလာတဲ့မ်ိဳးေစ့ကို  ျဖန္႕ေဝေပးေနတယ္လို႕ ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ နည္းပညာျပန္႔ပြားေရးစင္တာ(Knowledge Center)(၁၉)ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေတာင္သူေတြကို  စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ တိုးပြားလာေအာင္ ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ လက္ေတြ႕ သရုပ္ျပတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနျပီး သိလိုသမွ် ေမးျမန္းတာေတြကိုလည္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျဖၾကားေပးေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News