ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ကို အေျဖရွာဖို႔ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပို္င္းေတြ အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(PNLO)နာယကခြန္ဥကၠာကေျပာပါတယ္။ ဒါဟာျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၁)ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀း အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြ ေတြ႔ဆံုမႈမွာ မူအားျဖင့္သေဘာတူထားခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီေတြ႔ဆံုမႈဟာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ္႔ အရင္ကလို အလယ္အလတ္အဆင္႔ေတြ ေတြ႔ဆံုျပီး အေျဖမထြက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ခြန္ဥကၠာက ေျပာပါတယ္။

ဒါဟာေခါင္းေဆာင္(၁၀)ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုမယ္႔ (10+10) ေတြ႔ဆံုပြဲျဖစ္ျပီး NCA ထိုးျပီးအဖြဲ႕ေတြဘက္ကေတာ႔ ေခါင္းေဆာင္(၁၀)ေယာက္လံုး တက္ေရာက္ မွာျဖစ္ကာ အစုိးရဘက္က(၄)ဦး၊လႊတ္ေတာ္က(၃)ဦး နဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က(၃)ဦးတက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ေမ်ွာ္လင္႔ထားတယ္လို႔သိရပါ တယ္။ဒီေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ KNU က ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔၀င္ခုႏွစ္ဦးပါ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ေနျပီး လက္ရွိမွာ ရက္အတိအက်ထြက္မလာေသးဘူးလို႔သိရပါ တယ္။ဒီေတြ႔ဆံုမႈမွာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအခ်င္းခ်င္းသေဘာတူညီမႈေတြက ပင္လံုအစည္းအေ၀းအတြင္းေဆြးေႏြးမႈေတြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္တာေၾကာင္႔ လာမယ္႔ ပင္လံုအစည္းအေ၀း မတိုင္ခင္ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဘက္က လိုလားေနၾကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ပင္လံုအစည္းအေ၀းကိုေတာ့လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ မွာက်င္းပႏိုင္ဖို႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဘက္က လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း မေျပလည္တဲ႕အေၾကာင္းအရာ၊ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ လက္ရွိမွာႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ တက္ေရာက္ၾကတဲ့JICM အစည္းအေ၀းမွာ အေျဖရွာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းျပေျမပံုအရ (၂၁)ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သံုးၾကိမ္ျပဳလုပ္ထားျပီးျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးက႑က(၁၆)ခ်က္၊ စီးပြားေရး က႑က (၁၁)ခ်က္၊လူမႈေရးက႑ က (၁၂)ခ်က္ နဲ႕ေျမယာနဲ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑က(၁၁)ခ်က္ စုစုေပါင္း သေဘာ တူညီခ်က္ (၅၁)ခ်က္ရရွိထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ဒါကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News