ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာက်င္းပမယ့္ ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္ခင္ စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္မွာ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား(၂)ႏုိင္ငံက စစ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းကို ႏွစ္ ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွာ႐ွိတဲ့ ပန္မြန္ဂၽြန္းေက်း႐ြာက ေပါင္းစည္းေရးအိမ္ေတာ္မွာ က်င္းပမွာပါ။

ကိုရီးယားစစ္ပြဲမွာ ေသဆံုးခဲ့သူေတြရဲ႕႐ုပ္ အေလာင္းေတြတူးေဖာ္ဖို႔နဲ႔ စစ္မဲ့ဇုန္နဲ႔ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႔ေတြမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္႐ွိတဲ့ေနရာေတြက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဖယ္႐ွားဖို႔ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္လမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ (၂)ႏိုင္ငံဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေ၀းမွာ အဲဒီအစီ အစဥ္ေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရီးယားစစ္ပြဲကာလမွာပါ၀င္တဲ့ “ဘတ္မဲဂြန္ဂ်ီ ဂၽြန္တူ”စစ္ပြဲမွာ ေသဆုံးခဲ့သူေတြရဲ႕ ႐ုပ္ႂကြင္းေတြကို တူးေဖာ္ဖို႔႐ွိေနၿပီး (၂)ႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္မွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကာလကို လုပ္ ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

Related News